Rejestracja on-line

 

System rejestracji udostępnia kilka wizyt na dany dzień do każdego lekarza. 

Na pozostałe wizyty w danym dniu można umówić się również drogą telefoniczną lub osobiście.

Informujemy również, że istnieje możliwość umówienia się osobiście lub telefonicznie na wizytę z kilkudniowym wyprzedzeniem lub poprosić lekarza prowadzącego o dodatkowe przyjęcie pod koniec godzin jego pracy. 

 

 

W razie problemów z systemem on-line, prosimy o kontakt z rejestracją dorosłych 22 767 - 36 - 97 lub rejestracją dzieci 22 767 - 36 - 94. 

 

 rehabilitacja online warszawa

 

Aby zacząć korzystać z systemu rejestracji należy zgłosić się osobiście do rejestracji w celu otrzymania indywidulanego hasła.

 

 

Instrukcja obsługi 

 

 

Regulamin Systemu Rejestracji On-line

1. Administratorem serwisu e-rejestracja jest firma ERICPOL z którą Przychodnia Zdrowie Legionowo sp. z o.o., posiada podpisaną umowę powierzenia danych osobowych. Firma ERICPOL przywiązuje szczególną uwagę do kwestii związanych z ochroną prywatności użytkowników portalu. W celu zabezpieczenia danych zgromadzonych w ramach indywidualnych kont zdrowotnych, administrator stosuje sprawdzone mechanizmy ochrony informacji - w szczególności administrator stosuje bezpieczną transmisje danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu ssl.

 

2. Użytkownikiem e-rejestracji jest każda osoba korzystająca z usług serwisu, która jest zarejestrowana w Przychodni Zdrowie Legionowo oraz otrzymała hasło do systemu e-rejestracja.

 

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z e-rejestracji zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

4. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że:

- zapoznał się z nim i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

- wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do serwisu e-rejestracja w sposób dobrowolny i świadomy,

- wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych jedynie w celu związanym z realizacją usługi rejestracji internetowej przez Przychodnię Zdrowie Legionowo (dane potrzebne personelowi rejestracji, do zapisania pacjenta na wizytę lekarską).

 

5. Prawo do korzystania z e-rejestracji przysługuje jedynie pacjentom Przychodni Zdrowie Legionowo.

 

6. E-rejestracja służy zainteresowanym osobom do ustalenia, zmiany oraz odwołania terminów wizyty 24/h na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

7. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się automatycznie przez system e-rejestracji, który wysyła Pacjentowi potwierdzenie umówionej wizyty.

 

I. Rejestracja Użytkownika

 

1. Korzystanie z e-rejestracji następuje po uzyskaniu przez osobę zainteresowaną hasła, loginem jest numer PESEL.

2. Celem uzyskania pierwszego hasła logowania należy zgłosić się osobiście do rejestracji Przychodni Zdrowie Legionowo.

3. Warunkiem koniecznym do uzyskania dostępu jest podanie aktywnego adresu e-mail.

4. Zlecenie utworzenia konta może być dokonane tylko przez osoby pełnoletnie. W przypadku osób nieletnich o dostęp występuje rodzic lub opiekun prawny. Rodzic lub opiekun prawny w celu rejestracji niepełnoletniej osoby musi zgłosić się po hasło dla swojego dziecka do rejestracji dzieci.

 

5. Dostęp do systemu e-rejestracja przyznawany jest na czas nieokreślony jednak użytkownik może dokonać rezygnacji z dostępu do systemu poprzez złożenie podania o zablokowanie konta.

 

6. W razie utraty hasła należy ponownie zgłosić się do rejestracji Przychodni Zdrowie Legionowo. Hasło można zmienić również w profilu uzytkownika.


7. Użytkownik zobowiązany jest wprowadzać do systemu informacje zgodne z przeznaczeniem e-rejestracji.


8. Odpowiedzialność za wpisanie poprawnych przez użytkownika danych do systemu e-rejestracji spoczywa na nim samym.


9. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Przychodnią Zdrowie Legionowo następuje drogą mailową.

 

II. Ochrona i przetwarzanie danych

 

1. Administrator serwisu e-rejestracja nie udostępnia innym osobom adresów e-mail pozyskanych w procesie rejestracji użytkowników.

 

2. Administrator nie udostępnia innym podmiotom informacji stanowiących dane osobowe, a także innych informacji chronionych przepisami prawa, które znajdują się w serwisie e-rejestracji.

 

3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Przychodnię Zdrowie Legionowo danych osobowych użytkownika, umieszczonych w e-rejestracji na potrzeby tego serwisu.

 

III. Ograniczenie odpowiedzialności

 

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo przerw w pracy e-rejestracji niezbędnych do konserwacji lub aktualizacji serwisu.

2. Przychodnia Zdrowie Legionowo bez uprzedniego powiadomienia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w systemie (np. grafiku pracy lekarzy i aktualizacji personelu).

 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego nie zależnych, ani za jakiekolwiek szkody, w tym także pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

 

 

4. Przychodnia Zdrowie Legionowo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu prywatnego hasła dostępu przez osoby inne niż uprawniony użytkownik.

 

IV. Umawianie wizyt

 

1. Aby skorzystać z możliwości umówienia się na wizytę lekarska elektronicznie należy wejść na stronę http://www.zdrowie-legionowo.pl/rejestracja-on-line i kliknąć na grafikę (rejestracja on-line – dokonaj rejestracji przez internet.). Usługa e-rejetracji Ericpol dostępna jest od 1.03.2017r.

 

 

2. Z powodów organizacyjnych oraz zwiększonego zapotrzebowania na usługi medyczne tj. np. w okresie zwiększonej zachorowalności: rejestracja internetowa umożliwia umówienie się na wizytę:

- Z wyprzedzeniem do maksymalnie 14 dni. W innym przypadku wizyta będzie anulowana. Przypominamy o konieczności potwierdzenia wizyty lekarskiej dzień wcześniej,

- Po dokonaniu prawidłowej rejestracji (zgodnie z regulaminem) i wypełnieniu wszystkich danych, 12 oraz 24 godziny przed planowaną wizytą Pacjent otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie (miejsce, dzień, godzina wizyty).

- Anulowania i potwierdzenia rezerwacji można dokonać za pomocą e-rejestracji, telefonicznie pod nr tel. 22 767 – 36 - 97 (interniści) 22 767 - 36 -94 (pediatrzy) lub osobiście w placówce.

- Godzina wizyty lekarskiej, podanej w serwisie e-rejestracji może ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich wizyt lekarskich w danym dniu.

- Użytkownik powinien zapisać się do swojego lekarza prowadzącego. W innym przypadku należy skontaktować się z Przychodnią Zdrowie Legionowo w celu umówienia wizyty do innego lekarza.

- Przychodnia Zdrowie Legionowo ma prawo do anulowania wizyty lekarskiej z powodu: Nie stosowania się do regulaminu, choroby lekarza lub zmiany godzin, dni pracy lekarza. W tych przypadkach użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na podany e-mail informację zwrotną o anulowaniu wizyty lub zmianach w grafiku.

- Ilość numerków internetowych do lekarzy jest ograniczona. Powodem tego jest umożliwienie innym Pacjentom zapisanie się na wizytę również drogą telefoniczną lub osobiście.

- Istnieje również możliwość zapisania się na wizytę lekarską telefonicznie oraz osobiście z wyprzedzaniem do maksymalnie 7 dni.

- Osoba rezygnująca z wizyty lekarskiej ma obowiązek powiadomić Przychodnię Zdrowie Legionowo osobiście, telefonicznie lub przez system e-rejestracji o tym fakcie.

V. Postanowienia końcowe

 

1. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili opublikowania regulaminu na stronie internetowej Przychodni Zdrowie Legionowo.

 

2. Instrukcja rezerwacji on-line dostępna jest na stronie www.zdrowie-legionowo.pl w zakładce rejestracja on-line.

REJESTRACJA ONLINE

    rehabilitacja online warszawa

Znajdź nas

gazeta_powiatowa

szkolarodzenia_tatimami

logo glo

fb

Godziny otwarcia

 7.00 - 20.00

Administrator strony

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.